Venture building u vašoj organizaciji kroz 4 koraka

smion-venture-building

1. korak: procjena potreba i sposobnosti

Prije početka bilo koje avanture dobro je imati plan. Venture Building primijeniti možemo na više načina koji ovise o opasnosti od disrupcije, percipiranim prilikama za inoviranje i internom inovacijskom kapacitetu.
 
Procjena potreba i sposobnosti prvi je korak u planiranju i organizaciji procesa venture buildinga. Kako bi smo ovaj postupak učinili produktivnim, razvili smo vlastitu metodu procene potreba na osnovu suvremenih kriterija. Upitniku za procjenu možete pristupiti na linku.
 
Kod procjene potreba i sposobnosti uzimamo u obzir tri grupe kriterija:
 
Rizik od disrupcije
Poslovni učinak
Interna inovacijska sposobnost i kapacitet
Rizik od disrupcije ovisi o obranjivosti vašeg poslovnog modela, odnosno njegovim snagama i slabostima u odnosu na konkurenciju. Procjena otkriva koliko je zdrav ili u opasnosti vaš poslovni model s obzirom na učinak. Kroz poslovni učinak procjenjujemo sposobnost izvršenja i ostvarivanja rezultata u odnosu na tržišne uvjete i prilike, odnosno vanjske faktore koji utječu na poslovni model. Učinak najbolje možemo procijeniti analizom trendova i događanja na tržištu u odnosu na promjenu tržišne pozicije vaše kompanije.
 
Treća dimenzija pomaže razumjeti koliko ste spremni inovirati s obzirom na znanje, iskustvo i raspoloživost zaposlenika tvrtke za rad na inovacijskim projektima. Inovacijska sposobnost i kapacitet važni su za procjenu ovih mogućnosti.
 
Alatu za samoprocjenu možete pristupiti na linku – –
 
Kao rezultat ovog alata dobiti ćete osvrt na ove tri dimenzije vašeg poslovnog modela i konačan prijedlog trebate li i kako pristupiti venture building projektu.
 
Nakon što ste definirali potrebe moguće je osmisliti i postaviti venture building proces u okviru inovacijskog procesa. U procesu izrade inovacijskog procesa odaberite način selekcije članova osnovnog tima koji će započeti s traženjem novih prilika u sljedećem koraku.
 
Ukoliko je alat za procjenu sugerirao da samostalno pristupite razvoju projekta, tada vjerojatno znate što činiti, u protivnom možete nas kontaktirati … Za pomoć.

Napravite prvi korak i procijenite je li vaša organizacija sprema za venture building

2. Traženje novih poslovnih prilika (tim 1-3 člana, 30% vremena)

Vrijeme za kreativnost, metodologiju, instinkt ili nešto treće? Sve ovo ali i još puno toga potrebno je za pronalazak i odabir pravih poslovnih prilika.
 
Startup ekosustav u doba pandemije
Izgradnja portfolia poslovnih prilika nastaje kroz ideaciju i istraživanje. Cilj je odabrati broj poslovnih prilika koje imaju potencijal tržišnog uspjeha i spremne su za daljnje testiranje. U ovoj fazi fokus je isključivo na otkrivanju prilika koje mogu stvoriti potražnju, odnosno zadovoljiti potrebu ili problem korisnika.
 
Nove poslovne prilike uglavnom tražimo kroz:
 
promjene navika ili potreba korisnika
tehnološke inovacije koje omogućavaju stvaranje nove vrijednosti
regulatorne promjene koje mijenjaju poslovno okruženje
društvene trendove i socijalne potrebe
Poslovne prilike realiziraju se kroz inoviranje poslovnog modela. Poslovni model možemo inovirati kroz prilagodbu postojećeg modela i njegovih komponenti ili kroz osmišljavanje potpuno novog poslovnog modela. Iako se riječ inovacija čestro povezuje s tehnološkim inovacijama, one nisu uvjet za inovativni poslovni model koji može stvorit disrupciju na tržištu.
 
Na kraju ovog procesa tim bi trebao u potpunosti razumjeti korisnika, njihovo ponašanje i kontekst.
 
Traženje poslovnih prilika često je definirano strateškim smjernicama društva, postojećim tržišnim udjelom i korisnicima, specifičnim znanjima i vještinama društva te resursima na raspolaganju. Ova ograničenja ujedno su i prednost jer pospješuju fokus i pružaju vrijedne resurse za kasniju realizaciju.
 
Pored internih ljudskih resursa u procesu traženja poslovnih prilika vrijedan je i pogled izvan okvira te upornost u provođenju definiranog inovacijskog procesa. Ukoliko vam treba pomoć u usmjeravanju ove faze, javite nam se
smion-venture-building-startup
smion-venture-building-faze-izgradnja-startupa

3. Dizajn, testiranje i prilagodba poslovnih modela (tim 3-6 članova 50% vremena)

Neizvjesnost i rizik dvije su različite dimenzije koje često idu zajedno. Smanjiti obje zadatak je testiranja i validacije u trećem koraku. 
 
Većina perspektivnih poslovnih prilika iz prethodnog koraka neće uspjeti. To je teška činjenica. Što ranije uočimo i eliminiramo one neuspješne, to je stupanj neizvjesnosti i rizika manji.
 
Uspješni inovatori većinu vremena u istraživanju poslovne prilike provesti će upravo u stadiju testiranja i prilagodbe poslovnog modela. Opreznim pristupom čuvaju resurse ali i šire svoja saznanja o korisnicima i tržištu što dovodi do otkrivanja veće vrijednosti.
 
Svaku poslovnu priliku razlažemo na pretpostavke, izabiremo one najrizičnije i testiramo ih u eksperimentima direktno s korisnicima. Testiranje poslovnog modela provodi se kroz desetke iteracija.  Validacija poželjnosti, izvodljivosti i održivosti poslovnog modela radi se testiranjem svake njegove komponente. Niz iteracija dovodi do promjena pretpostavki i može promjeniti cijeli poslovni model.
 
Cilj ove faze je dokazati interes korisnika za rješenje pojedinog problema i dostići problem solution fit. Osim toga poželjno je razumjeti profitni potencijal prilike.
 
Na kraju testiranja dolazimo do odluke – investirati ili odustati.

4. Akceleracija novih poslovnih modela (tim 6+ članova, 100% vremena)

Ogroman posao je odrađen do sada, ali za proglašenje uspjeha potrebno je opravdati sve uloženo kroz profitabilnost.
 
Postavljanje cijene i cjenovna taktika u vrijeme krize
Poslovna prilika postala je poslovni model, a iz dokazanog poslovnog modela nastao je profitabilan posao. Product market fit označava spremnost za skaliranje, odnosno ulaganje u razvoj poslovanja kroz akviziciju korisnika i širenje operacija – to je cilj akceleracije.
 
Kako najbolje stvoriti potražnju i rasti? – pitanje je ove faze.
 
Iako se u nazivu više ne spominje testiranje, ono je prisutno jednakim obimom. Testira se svaki korak, značajka ili prijedlog vrijednosti prije donošenja odluke.
 
Cilj procesa je product market fit, odnosno poslovni model koji odgovara potrebama tržišta i spreman je za skaliranje.
 
Ukoliko je dokazana poželjnost, izvedivost i održivost, stvorili smo poslovni model koji postaje profitabilan. Tim sada postaje veći, nastaju dodatne uloge koje treba popuniti i posvećenost svih članova je maksimalna.
 
Najbolje vrijeme za prvi korak je sada – izradili smo alat kojim možete procijeniti svoje kapacitete i potrebe za inoviranjem te saznati je li Venture Building dobro rješenje za vas.
Smion - Venture building process