Startup rječnik – pojmovi koje mora poznavati svaki poduzetnik i osnivač startupa

startup glossary

Pojmovi poput crowdfundinga, design thinkinga i product market fita za vas su nepoznanica? Osnivač ste startupa ili se tek namjeravate upustiti u poslovne vode? U razgovoru s kolegama, partnerima ili investitorima često se pretvarate da znate o čemu razgovarate?

Startup svijet u svakodnevnom poslovanju koristi puno žargona i stranih izraza. Kao osnivač startupa vrlo je važno znati o čemu govorite, osobito kada komunicirate s investitorima koji će potencijalno ulagati u vaše poslovanje.

Stoga smo za vas pripremili startup rječnik s više od 50 pojmova. Ovaj vodič pružit će vam bolji uvid i razumijevanje startup jezika.

startup rječnik


Startup rječnik

 • Agilno upravljanje projektimaMetodologija  za upravljanje projektima koji omogućava fleksibilnost u opsegu, resursima i proizvodu. Agilan pristup podrazumijeva prilagodljivost razvoja na česte promjene. 
 • Akcelerator Kohortni program za skaliranje startupa u kojem tvrtke u razvoju dobivaju mentorstvo, ulaganja i znanje koje im pomaže u brzom rastu.  Akceleratori zauzvrat dobivaju udio u tvrtki.
 • Akvizicija – Proces u kojem jedna tvrtka ili investicijska grupa kupuje drugu tvrtku.
 • B2B (business-to-business)Ovo kratica opisuje poslovni model u kojem je segment korisnika druga pravna osoba (tvrtka) koja kupuje proizvod ili koristi uslugu. 
 • B2C (business-to-consumer) Ovo kratica opisuje poslovni model tvrtke koji je orijentiran na potrošače kojima tvrtka prodaje svoje proizvode ili usluge. 
 • PlaniranjeBootstrappingNačin razvoja startupa u kojem tvrtke odlučuju rasti organski i neovisno, umjesto da koriste sredstva vanjskih ulagača. Održavanje niskih troškova i korištenje osobnih ulaganja i / ili prihoda za poticanje rasta tvrtke.
 • Business model – Poslovni model koji opisuje način na koji organizacija stvara, isporučuje i vraća vrijednost u obliku prihoda. Sastoji se od devet dijelova, a to su: korisnički segment, vrijednost, distribucijski kanali, odnosi s korisnikom, troškovi, ključne aktivnosti, ključni resursi i partneri.
 • Creative-tech –  skraćeno od Creative Technology, označava novi pristup upotrebe dizajna i tehnologije. Ovakvo formuliranje industrije, tvrtke ili projekta proizlazi iz interakcije tehnologije, umjetnosti, dizajna te bihevioralnih i emocionalnih znanja u svrhu kreiranja jedinstvenih doživljaja za korisnike. 
 • CrowdfundingPrikupljanje novca za projekt ili pothvat malim ulaganjima velikog broja ljudi putem plaforma za crowdfunding kao što su Crowdcube, Seedrs ili Kickstarter.
 • Crowdsourcing Nabava sredstava za realizaciju projekta ili ideje od mnoštva korisnika putem interneta.
 • Deck / Pitch deck – Kratka prezentacija koja sažeto i uzbudljivo pokriva sve aspekte vašeg poslovanja.
 • Design thinking – Metoda za stvaranje inovativnih proizvoda, organizacijskih rješenja i razvoj inovacijske kulture. Pomaže organizacijama da postanu i ostanu agilne te inovativne kao startup. Neovisno o kojem poslovnom izazovu je riječ, design thinking počinje i završava s korisnikom. Design thinking proces ima pet ključnih koraka: identificiranje s korisnikom, definiranje problema, ideacija, izrada prototipa, testiranje u realnim uvjetima.
 • Digitalni nomad – Zaposlenik ili poduzetnik koji za obavljanje svog posla rabi digitalne tehnologije stoga je fleksibilan po pitanju lokacije rada.
 • Disruptivna tehnologijaInovacija ili tehnologija  koja stvara poremećaj na postojećem tržištu kroz redefiniranje ponuđene vrijednosti korisnicima. Teorija je predstavljena u knjizi The Innovator’s Dilemma autora Clayton Christensena. 
 • Dnevni scrum (Daily Stand-up meeting) – Daily Stand-up meeting je 15-minutni, vremenski ograničen događaj, koji služi da tim uskladi aktivnosti i donese plan za sljedeća 24 sata. To se čini kontrolom rada od prethodnog dnevnog Scrum sastanka, procjenom posla koji bi mogao biti odrađen prije sljedećeg sastanka i diskusijom o potencijalnim preprekama u izvršenju planiranog posla.
 • Društveno poduzetništvo – Društveno poduzetništvo ili social entrepreneurship je primjena poslovnih strategija s ciljem maksimalnog povećanja financijske, društvene i dobrobiti za okoliš. Uz to postoji i eko-poduzetništvo ili ecopreneurship, a predstavlja pronalaženje poslovnih prilika koje istovremeno obnavljaju okoliš i omogućuju zaradu.scaling
 • Evangelist – Osoba iz vaše organizacije i prvi obožavatelj. Oni toliko vole vašu tvrtku da često idu iznad i iznad očekivane uloge kako bi promovirali vašu tvrtku. 
 • Elevator pitch – Kratko i uvjerljivo predstavljanje vašeg poslovanja ili proizvoda. Ideja ovog koncepta jest da ukoliko uđete u dizalo, osobi predstavite vrijednost vaše tvrtke ili proizvoda u kratkom vremenskom razdoblju (20-30 sekundi), odnosno koliko joj je potrebno da dođe na svoj kat.
 • Freemium pristupFreemium prihodovni model je kada osnovni proizvod ustupate  besplatno, a zatim  prodajete dodatne značajke svojim kupcima. Radi se o uobičajenoj i provjerenoj tehnici stjecanja većeg broja korisnika za SaaS startupe.
 • Growth HackingMarketinške tehnike koje se usredotočuju na brzo pronalaženje skalabilnog rasta kroz netradicionalne i jeftine taktike poput upotrebe društvenih mreža. 
 • Hackathon – Jednodnevni ili višednevni događaji organizirani s ciljem razvijanja softverskih rješenja na zadani problem. U događaju sudjeluju računalni programeri, dizajneri, voditelji projekata i ostali dionici uključeni u razvoj tehnoloških proizvoda. Cilj hackahona jest razvoj funkcionalnog softver ili hardver proizvoda do kraja događaja. Također postoje i tzv. biznis hackathoni, čiji je cilj osmišljanje dijela ili cjelokupnog poslovnog modela za predloženi proizvod ili uslugu.
 • Inkubator Sustav podrške za pokretanje tvrtki u ranoj fazi koji nudi smjernice, obuku i radne prostore. Podršku mogu besplatno pružiti neprofitne organizacije ili sveučilišta, a može biti i na profitnoj osnovi u zamjenu za naknadu ili udjela tvrtke.
 • Izlazna strategija (Exit strategy) Strateški plan prodaje tvrtke investitoru ili drugoj tvrtki u kojoj poduzeće prestaje biti neovisni pothvat u privatnom vlasništvu. To je točka u kojoj će investitori moći likvidirati svoju investicijsku poziciju i ostvariti prinos za koji su investirali.
 • Jednorog (Unicorn)Jednorog je tehnološka tvrtka u privatnom vlasništvu čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu dolara. Naziv dolazi zbog svoje mitske rijetkosti. Infobip je prvi hrvatski jednorog.
 • Korisničko iskustvo (User experience) – Korisničko iskustvo postupak je povećanja zadovoljstva korisnika proizvodom poboljšanjem upotrebljivosti, dostupnosti i zadovoljstva u interakciji s proizvodom.startup drill
 • Korisničko sučelje (User interface)Korisničko sučelje je način/premosnica interakcije korisnika i računalnog sustava.
 • Lansiranje (Launch) – Javno pokretanje tvrtke, web stranice ili aplikacije
 • Lean startup Lean startup je metodologija razvijena po uzoru na lean manufacturing japanskih proizvodnih sustava koju je popularizirao Eric Ries. Lean startup postavlja okvir za stvaranje poduzeća ili proizvoda uz skraćivanje ciklusa razvoja proizvoda i otkrivanje održivosti modela poslovanja. To čini uz pomoć eliminacije gubitaka u procesu razvoja kroz rano uključivanje korisnika i brze iteracije. 
 • Low hanging fruit – Izraz koji se koristi za jednostavne i lako rješive stvari koje pridonose uspjehu ili napretku. 
 • Minimalni održivi proizvod (MVP – Minimum Viable Product) – Jedan od principa lean startupa koji predstavlja najosnovniju verziju vaše vizije proizvoda koja će zadovoljiti osnovne zahtjeve vaših prvih korisnika. MVP je ona verzija proizvoda koja će timu pružiti najveću količinu učenja o korisnicima uz najmanje uloženih resursa. 
 • MonetizacijaPostupak ostvarivanja prihoda od imovine, poslovanja itd.
 • Novčani tijek (Cash flow) Novčani tijek je neto iznos novca i novčanih ekvivalenata koji se prenose u ili iz poduzeća. Postoji pozitivan (više novca dolazi nego što izlazi) i negativan (više novaca izlazi nego što dolazi) novčani tijek. Cash flow pozicija određuje može li priljev pokrivati odljev, odnosno ima li tvrtka egzistencijalni problem.   
 • Pivot Značajna promjena smjera u prijedlogu vrijednosti startupa, ali uz zadržavanje iste dugoročne vizije.
 • Prijedlog vrijednosti (Value Proposition) – Ključne karakteristike i benefiti radi kojih bi ciljani kupac htio kupiti i koristiti vaš proizvod ili uslugu.  
 • Problem solution fit – Faza razvoja startupa u kojoj je validirano da postoji problem te da mu osmišljeno rješenje odgovara.
 • startup rječnik Procjena vrijednosti (Valuation) – Proces kojim se utvrđuje vrijednost tvrtke. Analitičar će se, između ostalog, osvrnuti na strukturu kapitala, upravljački tim te prihod ili potencijalni prihod.
 • Product market fit – Faza razvoja startupa u kojoj je potvrđeno da startup ima održivi poslovni model i spreman je za skaliranje. Znači biti na dobrom tržištu s proizvodom koji može zadovoljiti to tržište. 
 • Rani korisnici (Early adopters)Rani korisnici su prvi korisnici vašeg proizvoda ili usluge, a najčešće se radi o osobama koje su spremne brzo prihvatiti inovaciju kako bi riješile svoj problem.. Oni će vam dati iskrenu i izravnu povratnu informaciju koja je ključna za daljnji razvoj vašeg proizvoda. Također, potruditi će se da promoviraju vaš proizvod u svojim krugovima. 
 • Razvoj korisnika (Customer development) – Razvoj korisnika je okvir za stvaranje startupa koji se temelji na pronalasku, validaciji, izradi i širenju poslovnog modela. On je proces paralelan s razvojem proizvoda, koji je uobičajeni način razvoja novog proizvoda.
 • RPA: Robotic Process Automation – To je jedan od načina automatizacije poslovnih procesa u cilju unaprjeđenja poslovanja temeljem smanjenja troškova, prevencije grešaka i ubrzanja provedbe procesa. RPA se provodi integriranjem RPA robota u redovni poslovni proces.
 • RunwayVrijeme u kojem startup može funkcionirati prije nego što ostanete bez novca. Odnosi se na startupe koji nisu profitabilni i uz pomoć investicije ili financijskih zaliha financiraju svoje poslovanje. Mjesečni troškovi zbirno se nazivaju “Burn rate”. Ukoliko trošite 10.000 USD mjesečno, a u banci imate 60.000 USD, imate šest mjeseci (runway) prije nego potrošite sva financijska sredstva.
 • SaaS – softver kao usluga (SaaS) je prihodovni model licenciranja i isporuke softvera u kojem je softver licenciran na osnovi pretplate. Za razliku od tradicionalnog softvera, koji se konvencionalno prodaje kao trajna licenca uz nadoplatu, SaaS provideri naplaćuju softver koristeći pretplatu, najčešće mjesečnu ili godišnju naknadu za korištenje. U pretplatu su uključeni svi troškovi hostinga, održavanja, nadogradnji i podrške korisnicima. 
 • Serijski poduzetnik (Serial entrepreneur)Serijski poduzetnik je netko tko pokreće niz poduzeća i projekata istovremeno ili jedno za drugim.
 • Skaliranje (Scaling) – Eksponencijalni rast startupa, za u kojoj prihodi tvrtke znatno nadmašuju svoje troškove. 
 • Spajanje (Merger) – proces povezivanja dviju tvrtki u svrhu postizanja jedne cjeline.
 • Sprint – Sprint je srce Scruma, to je vremenski ograničeni period unutar kojeg se proizvede završen, upotrebljiv i potencijalno isporučiv inkrement proizvoda. Sprintovi su jednakog trajanja tijekom razvoja proizvoda, a novi započinje neposredno nakon što završi prethodni. Sprint se sastoji od planiranja Sprinta, dnevnog Scruma, razvoja, revizije Sprinta i retrospektive Sprinta.
 • Startup – Startup tvrtka je tvrtka u ranoj fazi poslovanja koja je u potrazi za poslovnim modelom. Startupi obično nastoje riješiti problem, ispuniti potrebu ili zadovoljiti želju korisnika koristeći inovativnost i nove tehnologije. Tvrtka se smatra startupom sve dok se ne pronađe održivi poslovni model. startup drill
 • Startup ekosustav Poduzetnici, talenti, startupi, skaleupi, korporacije, investitori, potporne organizacije i akademske institucijedjeluju u sektoru čija interakcija dovodi do stvaranja i rasta novih tvrtki. Startup ekosustavu potrebno je što više ovih dionika u istom fizičkom ili virtualnom prostoru kako bi napredovao.
 • Stopa izgaranja (Burn rate) Neto mjesečni gubitak, odnosno sredstva kojima startup tvrtka troši svoj rizični kapital za financiranje općih troškova prije nego što generira pozitivan novčani tok iz poslovanja.
 • Stopa odbacivanja (Churn rate)Stopa odbacivanja je mjesečna ili godišnja stopa po kojoj kupci odustaju od proizvoda ili usluge. Rezultat stope odbacivanja je gubitak prihoda.
 • Validacija korisnika  (Customer validation) – Jedna od najvažnijih faza u procesu razvoja proizvoda. Testira pretpostavke i hipoteze o problemu kupca, ciljnom tržištu i proizvodu.
 • Validirano učenje (Validated learning) Učenje o pretpostavkama o poslovnom modelu nastalo kao rezultat provedbe eksperimenta s korisnicima.
 • Venture Capital (VC)Investicija koju tvrtke s kapitalom (VC fondovi) daju malim, rizičnim startup tvrtkama s velikim potencijalom za rast.
 • Venture buildingMetoda sustavnog stvaranja novih tvrtki kojima se pomaže u rastu i uspjehu. Postoji pet osnovnih aktivnosti kojima se bave takve organizacije: identificiranje poslovnih ideja, stvaranje timova, pronalaženje kapitala, pomoć u upravljanju ili upravljanju pothvatima i pružanje zajedničkih usluga.

 

Nema pojma kojeg tražite? Pišite nam koji pojam bi se trebao nalaziti na ovom popisu na info@leanstartup.hr 

 

Izvori

David Lowe 2018, Startup Lingo: A Glossary of 65 Business Terms You Need To Succeed, https://medium.com/d-lowe-playbook/startup-lingo-a-glossary-of-business-terms-you-need-to-succeed-48473be7d4bf

Jutarnji list 2018, Future Of Work, http://native.jutarnji.hr/futureofwork/rjecnik

Tech Nation, Scaleup Glossary,  https://technation.io/resources/scaleup-glossary/#i 

Tech Republic 2014, Glossary: Startup and Venture Capital terms you should know, https://www.techrepublic.com/article/glossary-startup-and-venture-capital-terms-you-should-know/ 

Kategorije
Najnovije objave