StartMeUp poduzetničko natjecanje srednjoškolaca

StartMeUp 2022

International Burch University (IBU) je međunarodno poduzetničko sveučilište u Bosni i Hercegovini posvećeno izvrsnosti poučavanja i visokom zadovoljstvu studenata. Nudi personalizirano mentorstvo i praktična istraživanja koja vode do odličnih rezultata zapošljavanja studenata i stvaranja novih kompanija kroz poduzetničko djelovanje alumnija. U sklopu IBU djeluje i Burch Startup Inkubator, program koji pruža mentorstvo i edukaciju, financijsku podršku i radni prostor, a sve s ciljem formiranja novih inovacijskih timova i stvaranja održive inovacijske platforme kroz obrazovanje i istraživanje na sveučilištu. Osim za studente IBU, inkubator je proširio svoje djelovanje i pozitivan utjecaj na mlađe generacije te je 2022. već peta godina u nizu da IBU organizira StartMeUp High School, poduzetničko natjecanje za srednjoškolce Bosne i Hercegovine u suradnji s Asocijacijom Srednjoškolaca u BiH

StartMeUp 2022

IBU je prepoznao da je ovakav tip praktičnog natjecanja sjajan alat kojim je moguće:

 • stvoriti željenu pozitivnu percepciju IBU u javnosti i privući poduzetnički orijentirane učenike,
 • razviti njihov poduzetnički način razmišljanja tijekom natjecanja,
 • izvršiti selekcijski postupak uz pomoć rezultata natjecanja;

International Burch University i Lean Startup Hrvatska (LSH) iza sebe već imaju brojne uspješne projekte. Od 2018. zajedno organiziraju poduzetničke i inovacijske programe za učenike i studente, bootcampove i lean startup edukacije. Među značajnijim projektima, ističe se Lean Startup škola održana 2018. godine u sklopu koje su mladi inovatori eksperimentirali te pronalazili rješenja oslanjajući se na lean startup metodologiju uz pomoć naših Startup Drill alata. Kao i  u dosadašnjem djelovanju, LSH ima za cilj svojim partnerima pružiti uslugu krojenu po mjeri potreba krajnjih korisnika, jedinstvenu na tržištu.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo u pripremi takvih programa, Lean Startup Hrvatska pokazao se kao idealan partner za sudjelovanje u organizaciji i realizaciji StartMeUp High School natjecanja. Kao rezultat ove suradnje, StartMeUp je ugostio 107 angažiranih i proaktivnih srednjoškolaca od 2. do 4. razreda, koji su svoje “profesore” i mentore na natjecanju, poput ocjena u školskom sustavu, ocijenili najvišom – odličnom ocjenom s točnim prosjekom od 4.6 kada je riječ o zadovoljstvu edukacijom i predavačima. 

StartMeUp predavači 2022

 

U posljednjem modulu edukacija sudjelovalo je 7 timova, a 13 najboljih sudionika nagrađeno je stipendijama Burch University-a za dodiplomsko školovanje. 

 

Kako je nastao StartMeUp?

StartMeUp High School iz godine u godinu sve je popularnije i privlači sve veći broj znatiželjnih sudionika u potrazi za dodatnim iskustvom i znanjem kojeg ne mogu steći formalnim putem. Potreba za organizacijom ovakvog tipa događanja razvila se iz više razloga, a jedno od tih je povećanje upisnog broja studenata na International Burch University i poboljšanje selekcijskog procesa kandidata kako bi sveučilište bilo mjesto najboljih. Osim osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, IBU ulaže puno truda u popularizaciju startup poduzetništva u mlade populacije i razvoj poduzetničkih vještina s ciljem ekonomskog razvoja. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, bilo je potrebno stvoriti platformu na kojoj će se okupiti ambiciozni mladi sa željom da se educiraju, umreže i razvijaju poduzetnički ekosustav, a kasnije i nastave svoje poduzetničko djelovanje unutar IBU-a i Inkubatora. 

Sudionici natjecanja

Suradnja IBU & Lean Startup Hrvatske

U ostvarenju postavljenih ciljeva bilo je važno imati kvalitetnog partnera koji iza sebe ima dostatan broj uspješnih projekata i može realizirati zahtjeve organizatora. S obzirom na prethodne suradnje i druge projekte edukacije poduzetničke i startup zajednice, Lean Startup Hrvatska se pokazala kao prvi izbor. U suradnji s International Burch University, zajednički smo osmislili i proveli cjelovit program edukacija i radionica koje smisleno prate tematiku i tijek natjecanja, organizirali upoznavanje i team building članova timova te sudjelovali u izravnom poticanju poduzetnički proaktivnog ponašanja među mladima, specifično među populacijom mladih koji su na prijelazu iz srednjoškolskog na visoko obrazovanje. 

 

Kao razlog odabira Lean Startup Hrvatske, organizacijski tim StartMeUp High School natjecanja navodi sljedeće:

“Razlog zbog kojeg smo odabrali Lean Startup Croatia kao partnera na našem događaju jeste prije svega iskustvo i ekspertiza koje možete da ponudite. Vaše iskustvo i ono što znate je jedan od faktora, a posebno je bio značajan način na koji dijelite i prenosite znanje i spremni ste prilagoditi ga svim dobnim skupinama.”

 • Organizatori Start Me Up High School natjecanja

 

Nakon što smo zadobili povjerenje IBU-a trebalo je krenuti s organizacijom i razradom programa. U nastavku su detaljnije opisane aktivnosti koje su provođene kroz program.

Organizacija i provedba natjecanja

U koncipiranju i organizaciji StartMeUp natjecanja određena su tri principa: 

 1. hibridno održavanje natjecanja dostupnog svima, pojedincima ili unaprijed formiranim timovima, uz optimalne troškove za organizatora
 2. modularni program s jasno definirani ishodima učenja i kriterijima za napredak
 3. iskustvo sudjelovanja koje će potaknuti veći angažman, bolje rezultate i osigurati ishode učenja kroz gamifikaciju

 

StartMeUp online

Vodeći se ovim principima povjeren nam je zadatak da osmislimo i provedemo edukaciju o poslovnim vještinama, načinu razmišljanja u businessu te relevantnim pristupima i alatima kod pokretanja startupa. Specifična skupina srednjoškolaca koji prelaze u sfere višeg obrazovanja, kao i hibridno održavanje programa zahtijevao je prilagodbu pristupa te uključivanje specifičnih načina rada.

 

Hybrid pristup

Prilikom izvođenja programa bilo je potrebno omogućiti sudjelovanje svima, bez obzira na smanjene mogućnosti i mjesto boravka. Uslijed globalne pandemije koronavirusa koja je promijenila tijek izvođenja događaja koji uključuju više ljudi, već smo navikli na hibridne evente, uvježbali njihovo izvršenje, stoga ni StartMeUp nije bio iznimka. Primijenio se hibridni pristup koji je uključivao kombinaciju rada na daljinu (sudjelovanje je premješteno u virtualni prostor putem online platformi) u početnim fazama projekta te rada uživo na IBU u Sarajevu nakon drugog kruga selekcije. Ovakav pristup pokazao se optimalnim iz više razloga. Korištenje tehnologije u svrhu povezivanja te interakcije pojedinaca koji geografski nisu smješteni na istim točkama svakako je vodeća prednost virtualnog pristupa. Zagreb, Sarajevo i niz drugih mjesta u BIH postali su udaljeni svega nekoliko sekundi klikom na link koji nas je doveo do “soba” smještenih u oblaku na kojima se odvijala daljnja interakcija. 

Online dio je omogućio smanjenje troškova i uštedu vremena jer su svi iz udobnosti vlastitih domova mogli sudjelovati na događaju. Modul 3 u kojem je sudjelovalo 7 najuspješnijih timova iz prva dva modula održao se uživo na kampusu IBU. Dio uživo je svakako olakšao prezentiranje ideja, umrežavanje sudionika i u realan kontekst stavio ostvarivanje postavljenih ciljeva! 

Prednosti online dijela hibridnog pristupa su jasne, ali postoje i nedostatci koji se ponajviše odnose na angažman sudionika i efektivnost prijenosa znanja u okruženju velikog ometanja pozornosti, kao što je online okruženje. Svjesni ovih izazova, a pod vodstvom  IBU tima u natjecanje smo uključili elemente igara, odnosno ‘gamification’.    

Angažiranje sudionika kroz gamifikaciju

Gejmifikacija samog procesa i programa značajno je utjecala na rezultate i cjelokupno iskustvo sudionika koji su u njega bili uključeni. Općenito govoreći, gejmifikacijski proces podrazumijeva uključivanje elemenata koji se tradicionalno koriste u igrama poput bodovanja različitih aspekata procesa te održavanje ljestvice rezultata tijekom provođenja aktivnosti. U ovom slučaju, sudionici su koristili GooseChase platformu s kojom je IBU tim imao dobra iskustva od ranije. Bodovanje pojedinih zadataka i izazova mijenja cijelu dinamiku programa te dodatno motivira sudionike da na vrijeme i u određenom formatu, slijedeći precizne upute, predaju svoje zadatke. Zadaci su od njih tražili prilaganje različitih multimedijskih dokumenata (od fotografija, videozapisa) te su sudionike angažirali na više načina. 

Tijekom samog programa, sudionici su za vrijeme predavanja, učeći nove informacije i vještine, rješavali i interaktivne kvizove. Kvizovi su pratili tijek predavanja i odnosili su se na teorijske ili praktične sastavnice predavanja. Osim što su služili kao izvrstan podsjetnik na ono o čemu se govorilo, kvizovi su sudionike motivirali da pažljivije slušaju predavanja te su im bili odlična povratna informacija o tome koliko su toga naučili i na čemu bi eventualno mogli poraditi. Točni odgovori na kvizovima, kao i ukupni poredak u brzini rješavanja kvizova sudionicima je nosio bodove koje su kasnije prenijeli u timove tvoreći tako timski rezultat. 

Osim dodatne motivacije, sudionici su na ovaj način mogli komunicirati putem fotografija, videozapisa i dijeljenja sadržaja koji je bio sastavni dio misija. 

Jedna od važnih pretpostavki za uspjeh u poslovnom svijetu jest i zajednica osoba koje se nalaze u sličnim poljima rada. Takva zajednica omogućuje dijeljenje informacija u neformalnom okruženju, puno brže i efikasnije no što bi to nekad bio slučaj u formalnom okruženju. Tako su se tijekom programa stvorila nova prijateljstva, ojačala stara poznanstva, te se i ovdje dogodio moment koji se u poslovnom svijetu zove – umrežavanje. 

 

“Odlična atmosfera i predavači. Volonteri su uvijek bili tu za učesnike, a i mi smo se međusobno umrežili i stvorili nova korisna poznanstva.”

 

“Najviše mi se dopalo što sam naučio dosta stvari i što sam upoznao mnogo ljudi. Također su mi se svidjele i interaktivne sesije koje smo imali i kvizovi.”

 

Modularni program s definiranim ishodima učenja

Tijekom samoga programa, osim što je važno bilo ispuniti ciljeve i ishode edukcije te sudionike uputiti u proces poslovnog načina razmišljanja, još jedna stvar koja se istaknula svojom važnošću jest i stvaranje ugodne i prijateljske atmosfere među te unutar timova. Tijekom programa sudionici su se pobliže mogli upoznati kroz nekoliko različitih team building vježbi.

Kako bi se team building vježbe mogle ostvariti u svom punom potencijalu, bilo je potrebno formirati timove te prijavljene pojedince povezati u funkcionalne cjeline čije će djelovanje tijekom cijelog programa biti sinkrono i u skladu sa željama tima s kojim su uključeni u rad. Kod samih prijava, neki sudionici su se prijavili s već unaprijed formiranim timovima te su bili spremni za rad i sudjelovanje u programu. Neki pojedinci su se prijavili bez da su imali unaprijed određen tim. 

Kako bismo izazov formiranja timova što bolje riješili, zadatku smo pristupili s više različitih točaka. Koristeći alate za procjenu karakteristika naših sudionika, bilo nam je važno maksimalno iskoristiti stečena znanja o funkcioniranju tima i važnosti istoga za poslovni svijet. Sudionici su pri prijavi pristupili unaprijed osmišljenim upitnicima putem kojih su se za svakoga od sudionika dobili vrijedni podaci o osobinama i vještinama, a koji su kasnije služili za izradu profila. 

Organizacija startup natjecanja

 

Nakon izrade profila, sudionicima su dodijeljene uloge koje su označavale pripadnost pojedinom “tipu” osobnosti u poslovnom svijetu. Kako se početni dio programa odvijao online, nakon procjene i interpretacije rezultata te dodjeljivanja sukladnih oznaka, pojedini sudionici su predstavljali teme za koje su zainteresirani te oko kojih su posebno strastveni i angažirani, a svi drugi članovi koji u tom trenutku nisu imali tim mogli pridružiti sobi za koju su zainteresirani. Na ovaj način, sudionici su u izravnoj interakciji jedni s drugima, raspravljajući o relevantnim temama i problemima u društvu, mogli vidjeti koliko se međusobno slažu, koliko dijele iste vrijednosti te je li tema koju netko predstavlja nešto oko čega su i oni strastveni. 

U procesu odlučivanja o tome tko bi se priključio u koji tim te koji bi fit bio najbolji za osobu, ali i za ideju, sudionicima su pomogle i oznake pripadnosti kategoriji tipa osobnosti iz poslovnog svijeta koju su imali. 

Filip Stipančić

Jednom kad su formirani timovi i kad su pojedinci svoje mjesto pod suncem pronašli uz druge jednako tako strastvene i zainteresirane pojedince okupljene oko jedne ideje, cilj organizacije bio je pružiti timovima referentnu točku za daljnje djelovanje. U nastavku su rađene zabavne i opuštajuće aktivnosti koje su za cilj imale izgraditi bolju koheziju i povezanost među članovima tima. Takve su aktivnosti, osim što su privlačne i ljudima općenito drage, odličan način za povezivanje. 

Posebno izazovno bilo je u kontekstu online sudjelovanja, na daljinu, povezati članove tima. Jedan od prvih načina bio je vezan uz osjećaj pripadnosti timu putem gejmifikacijskog elementa gdje su se svi pojedinačni bodovi koje su sudionici prethodno osvojili sada zbrojili u timske bodove. Sljedeća stepenica je uključivala postavljanje izazova koji zahtijevaju timski rad i ulaganje napora svih članova tima. U ranim fazama formiranja tima članovi se tek upoznaju, uče informacije jedni o drugima te stvaraju određenu timsku dinamiku kojom pristupaju zadacima i radu koji ih očekuju i u budućem djelovanju. 

Miro Hegedić

Što se tiče obrađenih tema tijekom modula, predavanja su održavali Filip Stipančić, Miro Hegedić i Daniel Milošević iz Lean Startup Hrvatske. Tematika svakog predavanja bila je vezana uz relevantne koncepte iz poslovnog startup svijeta – od početnog upoznavanja sa startupima, preko razjašnjavanja inovacijskog procesa i osvjetljavanja pojedinih pojmova poput početne ideje, detaljno razrađenog problema, predstavljanja i oblikovanja pitch, timskih uloga i timskoga rada te drugih. Cilj cjelokupnog procesa bio je osvijestiti i potaknuti poduzetnički način razmišljanja kod mladih usmjerivši ih na jasnije i elokventnije predstavljanje vlastitih inovacija i ideja u područjima koji su im bliski kako bi što bolje dobili osjećaj kako je promjena koju možda očekuju na nekom polju upravo skrivena u njihovim akcijama i poslovnoj aktivnosti. 

 

Što smo postigli na kraju?

U početnom dijelu programa, prijavilo se preko stotinu sudionika koji su sudjelovali u prvom modulu. Od početnog broja sudionika, u drugom modulu njih 69 je bilo raspoređeno u 17 timova. Tijekom programa, sudionici su naučili nove informacije o formiranju tima, o tome koje uloge postoje u timu, naučeno su imali prilike i aktivno vježbati na licu mjesta formirajući vlastite timove. Kao pomoć pri formiranju tima, osim navedenih predavanja koje su slušali, metodologija razvijena unutar LSH omogućila je procjenu sudionika kategorizirajući ih tako u jednu od tri tipa osobnosti prisutnih u poslovnom svijetu. Osim što je ovakva podjela jednostavna, sudionicima je dala i uvid u vlastite afinitete koje potencijalno imaju pri razmatranju bavljenja poduzetništvom. 

Ovakav pristup pokušaja određivanja profila osobe prije ulaska u tim pokušava optimizirati proces slaganja članova u timu, ima za cilj povećanje radne efikasnosti te ono što je također jako važno – sretne pojedince koji zajednički napreduju i surađuju.

StartMeUp timovi

“Formiranje timova bio je interesantan i zabavan proces, obzirom da nam je bila pružena prilika da upoznamo mlade ljude širom regiona, te otkrijemo slične interese koje dijelimo s mnogima. Izazov je predstavljao pronalazak korektne osobe koja će se uklopiti u naš tim, ali smo na kraju uspjeli u svojoj misiji.”

 

“Super iskustvo i prilika za upoznati nove ljude i njihove ideje,kao i proći kroz proces stjecanja budućih saradnika i na neki nacin zaploviti u “poslovni” svijet koji nas čeka. Nije bilo problema pri pronalasku tima,ali mali izazov bio je odluciti sa kime saradjivati.”

 

“Cijelo to formiranje timova je zapravo bilo uživanje, jer mi je bilo bitno da su članovi tu zato što im se sviđa ideja i to žele, ne zbog mene ili zato sto dijelimo dosta zajedničkih osobina.”

 

Opisani način rada sudionicima je omogućio uvid u skoro pa realne uvjete traženja dodatnih timskih igrača kada je u pitanju pokretanje startupa. Suradnja s drugima i rad u timu neizostavni su dio poslovne svakodnevice te predstavljaju važne korake u napredovanju u poslovnom smislu.

Timovi su od početne točke do krajnjega zadatka bili uključeni u različite aktivnosti koje su im pomagale kako bi što bolje predstavili svoju ideju, međusobno se povezali, ali i kako bi privukli potencijalne investitore te u praksi proveli ono što su zamislili. 

Posljednji dio programa svoje je mjesto dobio na lokaciji uživo i to u Sarajevu na IBU  kampusu. Ulazak u treći modul natjecanja zaslužilo je 7 timova iz drugog modula.  Predavači su tada imali priliku sudionike upoznati uživo te ih mentorirati na putu prema osvajanju posljednje postaje – finalnog pitcha pred stručnim žirijem. Napredak kroz treći modul osjetio se u području razvoja prototipa gdje su neki od timova uspjeli izraditi kodove aplikacija kako bi demonstrirali njihovu svrhu, a drugi fizičke prototipe koje su demonstrirali na pozornici. 

Stručni žiri je na svakoj od točaka timovima davao povratne informacije na izvedbu, ideju i sveukupno postignuti rad i u završetku natjecanja odabrana su 3 najbolja: MetaFour, ROOMie te Soft Robotics. Riječ je o timovima s jasnim idejama, odličnim prezentacijama i entuzijazmom za provođenje inovacija u društvu. 

StartMeUp natjecatelji

 

MetaFour

MetaFour tim ekipirao se u sklopu Start Me Up natjecanja s ciljem da omoguće 430 milijuna gluhonijemih osoba lakše i ravnopravnije sudjelovanje u aktivnostima zajednice. S obzirom na mali broj poznavatelja znakovnog jezika i izazove gluhonijemih osoba u svakodnevnom funkcioniranju, mnogima su onemogućene osnovne ljudske potrebe, od upisa željenih škola,  pronalaska zaposlenja, pa do odlaska u ljekarnu. Motivirane članice MetaFour-a, sa željom da se niti jedan član društva osjeća izostavljeno, odlučile su razviti softver koji omogućava obostranu komunikaciju te su za vrijeme programa razvile funkcionalni prototip ovog rješenja. Metaphor Software je prvi ovakav software koji prevodi govor u znakovni jezik i obrnuto – pretvara znakovni jezik u govor. Ovo je prvi software koji omogućava obostranu komunikaciju. Svojim rješenjem osvojile su 1. mjesto na natjecanju te 16.800 KM u obliku 80% stipendije za dodiplomski studij na IBU-u.

MetaFour

 

ROOMie

Novo okruženje, novi ljudi i novi poduhvati! Sve su to izazovi i teškoće s kojima se nose doseljenici, studenti i pojedinci koje se sele u novi grad u potrazi sa smještajem, novim poznanstvima, cimerima. Tim Cimerke doskočile su ovom problemu sa svojom aplikacijom Roomie.ba uz pomoć koje ovaj proces žele napraviti ugodnijim za sve one u potrebi. Aplikacija je još uvijek u fazi razvoja, ali za svoje rješenje Cimerke su osvojile titulu drugoplasiranih i stipendiju IBU-a.

Roomie

 

Soft Robotics

Iako su za neke roboti stvar budućnosti, tim Soft Robotics vjeruje da se nevjerojatne stvari mogu postići uz njihovu malu pomoć. Članovi tima uvidjeli su veliki problem u spašavanju zarobljenih ljudi u srušenim objektima nastalih kao posljedica prirodnih katastrofa ili drugih nesreća. Kao rješenje ovom izazovu, njihov Vine robot identificira unesrećene i spašava ih iz ruševina. Soft Robotics demonstrirao nam je način rada te je ovom inovacijom osvojio treće mjesto i stipendiju IBU-a.

Soft Robotics

 

Iskustvo provođenja i sudjelovanja

Rad s mladima uvijek je posebno inspirativan, a rad s motiviranim, otvorenim te proaktivnim mladim pojedincima kako je to bio slučaj na StartMeUp natjecanju, posebno je nagrađujuć. Kreiranje sadržaja za mlade i prilagodba pojedinih koncepata kako bi bili što razumljiviji ovoj populaciji sa sobom donosi određene izazove i postavlja ciljeve u vidu kojih se ovakav gejmificirani tip programa pokazao kao optimalno rješenje. 

Tijekom cijelog programa, sudionici su pažljivo sudjelovali u zadacima, rješavali misije, javljali se i svojim komentarima obogaćivali predavanja koja su slušali, te su i sami davali povratne informacije na cijelo iskustvo sudjelovanja.  Povratne informacije nakon završenih modula nam govore kako su učenicima predavanja bila zanimljiva, korisna, i poučna. Navode kako im se svidjela i atmosfera te kako će se naučeno moći koristiti u budućnosti. 

 

“Kratko, jasno, konkretno, poučno. Zaista sam neopisivo impresionirana predavačima, i vjerujem da bolje nisu mogli pronaći”

 

Glavna karakteristika predavanja i pristupa učenicima koja im se najviše svidjela je bila interaktivnost (bilo u raspravama, bilo u kvizovima tijekom predavanja, bilo u aktivnom komentiranju sadržaja). Aktivna uloga u oblikovanju sadržaja koji im je predstavljen ohrabrila je sudionike i dala im dodatnu motivaciju da se i njihov glas čuje da ta njihove ideje, dodatno oblikovane u programu, zaista mogu učiniti razliku. 

 

Sami sudionici kažu: 

 

 • “Interaktivni kvizovi su omogućili razvoj aktivnog slušanja i redovnog praćenja materije koja se prezentuje. Također su omogućili testiranje znanja naučenog u relativno kratko vrijeme.”
 • “Na veoma zanimljiv način smo učili, a i bili smo stimulisani da se priključimo razgovoru.”
 • “Interaktivni kvizovi su podsticali moj level inspiracije i želje za nastavak sudjelovanja.

 

Tijekom cijelog natjecanja pojavili su se izazovi od kojih smo neke predvidjeli i planirali, a neke rješavati u hodu, tu svakako ističemo: 

 • izrada programa edukativnog dijela natjecanja uz balans učenja i napretka u razvoju startup projekta 
 • način formiranja multidisciplinarnih i efikasnih timova te teambuilding
 • odabir problema i definiranje startup projekata na kojima timovi rade 
 • kontrola emocija i reakcija sudionika iz dobne skupine srednjoškolaca
 • angažman sudionika tijekom online segmenata edukacije i držanje pozornosti
 • promjena fokusa s ideje na problem koji je potrebno riješiti
 • učinkovito moderiranje diskusije u grupi s dobnom skupinom srednjoškolaca
 • onboarding sudionika na platforme i digitalne alate  potrebne za rad tijekom programa

 

Mi smo zadovoljni, a što misli IBU?

Suradnja s  International Burch Universityjem ostaje pozitivna, ugodna i motivitajuća za obje uključene strane, kao što je to bio slučaj i u prošlosti. Završetak projekta rezultirao je novim idejama, novonaučenim vještinama i grupom mladih ljudi koja je dobila čvrste temelje za daljnje djelovanje po pitanju poduzetništva i inovacija. 

 

“Zadovoljstvo je bilo sarađivati s timom LSH iz sljedećih razloga:

 1. Profesionalnost na nivou (svi materijali dostavljeni na vrijeme, sve isplanirano jako konkretno i detaljno)
 2. Iskustvo (dijeljenje znanja s drugim ljudima je na nivou koje se ne može pripisati ni formalnom ni neformalnom obrazovanju-negdje između, postoji balans oba i zbog toga je jako dobro)
 3. Najvažnije: organizatori mogu da brinu o tehničkim stvarima, kada su učesnici sa vama nema brige o njima i to je jako olakšavajuće.”

 

Na sjajnoj suradnji želimo se zahvaliti Admiru Salihagiću i Selmi Turčinović ispred Burch Inkubatora koji su neumorno radili na osmišljanju i realizaciji ovog projekta te koordinaciji svih sudionika i dionika. Posebne zahvale na podršci projektu želimo iskazati i rektoru International Burch Universitya profesoru Mersidu Poturaku.  

Mersid Poturak

 

Kako bismo mogli stvoriti pozitivan utjecaj na više mladih u srednjim školama?

Kreiranje programa za podučavanje mladih, spajanje poduzetništva, visokog obrazovanja i inovacija koristeći nove pristupe važan je dio naše poslovne misije. Kako je svaki projekt kojim se bavimo jedinstven te ima svoj “osobni” pristup koji uvelike ovisi o potrebama krajnjih korisnika i naručitelja projekta, ni StartMeUp nije iznimka. Ukazano povjerenje motivira nas na daljnji rad i razvoj, na poboljšanje usluga koje pružamo, kao i na budući rad na ovom polju. Vjerujemo kako mladi posjeduju visoke kapacitete kada je riječ o promjenama i sudjelovanju u društveno odgovornom poslovanju. Zagovaramo, ali i konstruktivno pristupamo idejama pojedinaca i poput potpornog stupa, trudimo se pružiti inovatorima sve potrebne resurse za rast. Možda je to baš ono što nedostaje vašem projektu. Ukoliko se pronalazite u opisu organizacije ili društva koje je voljno poticati poduzetnički način razmišljanja, koji se želi baviti poboljšanjem zajednice i života u zajednici putem inovacija i otkrivanja novih poslovnih prilika te podučiti pripadnike svoje zajednice načinu razmišljanja koji je dominantan u poslovnom svijetu – javite nam se i saznajte više. 

 

Kategorije
Najnovije objave