Spark Bootcamp program

Naziv: Spark Bootcamp program

Naručitelj/Klijent: Spark poslovni park, Mostar, Bosna i Hercegovina

Društveni/Pozitivni utjecaj: Educirano i mentorirano više od 20 mladih osnivača startupa

Primijenjene metodologije i alati: Startup Drill Boardu

Uvodni opis: 

Spark poslovni park pokrenuo je novu generaciju akceleratorskog programa u kojem je imao potrebu selekcije i edukacije timova kao pripremu za predstavljanje pred žirijem. Kriteriji odabira uključivali su održivost poslovnog modela i njegovu validaciju. Smion Je osmislio dvodnevni edukacijski program koji sudionicima pruža priliku da prošire svoje znanje i vještine u područjima razvoja korisnika, Lean startupa i razvoja poslovnog modela. Timovi su imali priliku komunicirati sa svojim korisnicima, testirati svoje pretpostavke i dizajnirati svoj MVP (Minimalno Viable Product). Svaki tim proveo je minimalno dva eksperimenta i koja su ih usmjerila se prema razvoju održivog poslovnog modela. Uspješnost timova i njihov konačni odabir za akceleracijski program mjerio se napretkom tijekom trajanja programa.

Rezultat/Postignuće: 

U projektu je sudjelovalo 7 timova, a 4 su odabrana za ulazak u akceleracijski program Spark poslovnog parka.