Playing Lean & Lean Management

Naziv: Playing Lean & Lean Management

Naručitelj/Klijent: Algebra Lab, Zagreb, Hrvatska

Društveni/Pozitivni utjecaj: Projekt je educirao više od 30 polaznika iz različitih gospodarskih sektora o učinkovitijem vođenju poslovanja.

Primijenjene metodologije i alati: Playing Lean, SIPOC

Uvodni opis:

Projekt Playing Lean & Lean Management pokrenut je s ciljem osnaživanja znanja i kompetencija polaznika iz različitih sektora, uključujući financijski, informatički, i uslužni sektor, u primjeni osnovnih principa Lean Managementa i Lean Startupa. Tijekom dvodnevne edukacije, polaznici su dobili temeljno razumijevanje Lean Management principa, uključujući:

Vrijednost iz perspektive korisnika (VOC – voice of the customer)

  • Tok vrijednosti
  • Protočnost
  • Povlačenje (Pull)
  • Težnja izvrsnosti
  • Prepoznavanje gubitaka u procesu
  • Osnove 5S
  • SIPOC

Kroz primjenu Lean Startup pristupa, uz pomoć Playing Lean radionice koja simulira tržišno natjecanje između četiri društvene mreže, polaznicima je naglašena važnost kontinuiranog učenja od korisnika kako bi se razvijali proizvodi koji su zaista potrebni na tržištu.

Rezultat/Postignuće:

Projekt je rezultirao edukacijom više od 30 sudionika o važnosti primjene Lean principa u procesima i razvoju proizvoda. Polaznici su stekli praktično znanje o Lean Managementu i Lean Startup pristupu, što će im pomoći u učinkovitijem vođenju poslovanja i inoviranju.

Playing Lean & Lean Management