Bond Mentorske Mreže

Naziv: Bond Mentorske Mreže

Naručitelj/Klijent: HAMAG-BICRO

Društveni/Pozitivni utjecaj: Projekt Bond Mentorske Mreže ima za cilj povećati razinu poduzetničkih aktivnosti u Hrvatskoj stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske. Kroz ovu inicijativu, omogućeno je poduzetnicima pristupanje profesionalnim, savjetodavnim i stručnim uslugama u svim fazama razvoja poslovanja i u svim segmentima poslovanja, čime se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Ovo pozitivno utječe na ujednačeni gospodarski razvoj svih regija Republike Hrvatske.

Uvodni opis: 

Mentorske mreže unutar projekta Bond osiguravaju profesionalne mentorske usluge poduzetnicima tijekom svih faza razvoja njihovih poduzeća. Ova inicijativa ima za svrhu smanjiti asimetriju u pristupu ključnim poslovnim resursima te podržati poduzetnike u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva.

Svaka mentorska mreža osmišljena je kako bi osigurala potrebne resurse i znanja poduzetnicima u skladu s fazom razvoja njihovih poslovanja, djelatnošću kojom se bave i njihovim konkretnim potrebama. Projekt je usmjeren na stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u cijeloj zemlji, potičući poduzetnike i pružajući im podršku kroz mentorske odnose.

Rezultati/Postignuće: 

Tijekom provedbe projekta Bond Mentorske Mreže postignuti su sljedeći rezultati:

  • Razrađen je koncept organizacije mentorskih mreža i pravilnik koji definira njihov rad.
  • Definirana su područja i kategorizacija mentora te su postavljeni kriteriji i načini selekcije mentora.
  • Razrađeni su procesi povezivanja mentora s poduzetnicima u skladu s njihovim potrebama i fazom razvoja poslovanja.
  • Edukacija je provedena za 100 predstavnika poduzetničkih potpornih institucija kako bi im se omogućilo razumijevanje i sudjelovanje u mentorskom procesu.
  • Projekt Bond Mentorske Mreže igra ključnu ulogu u poticanju poduzetničkog duha, razvoju poduzetništva i stvaranju povoljnog okruženja za poslovanje u Hrvatskoj.
Bond mentorske mreže