Naprednije poduzetničko okruženje uz BizHack

BizHack hackathon

Što je BizHack Hackathon?

Bez poduzetnika, nema ni poduzetničkog ekosustava. U Hrvatskoj je niz uzroka doveo do toga da patimo od kroničnog manjka poduzetničke aktivnosti. Postoji li među digitalcima znanje i energija da se to promijeni? Može li i kako format hackathona pomoći u osmišljavanju i provođenju promjena u društvenim aktivnostima kao što je poduzetništvo – saznajte u nastavku kako je BizHack to promijenio. 

 

BizHack logo

BizHack je 48-satno online natjecanje usmjereno na stvaranje pristupačnijeg ozračja za pokretanje i razvoj poslovanja u Hrvatskoj. Događaj je organiziran u sklopu projekta Promocija poduzetništva od strane Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Lean Startup Hrvatske. Svrha projekta je poboljšati percepciju poduzetništva u Hrvatskoj i time omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj poduzeća te društva u cjelini. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Od 6. do 8. studenoga 2020. godine natjecatelji su uz savjetovanje s mentorima imali priliku rješavati poduzetničke izazove te predložiti rješenje za jedno od tri ponuđena izazova. Prijave su bile otvorene za sve ambiciozne natjecatelje koji žele doprinijeti razvoju hrvatskog poduzetništva te ponuditi jedinstvena i inovativna rješenja. Za one najuspješnije, organizator je osigurao nagradni fond u ukupnom iznosu od 35.000 kuna, 20.000 kuna za prvo, 10.000 kuna za drugo i 5.000 kuna za treće mjesto. 

 

Organizacija BizHack Hackathona

Hrvatska gospodarska komora odredila je indikatore i očekivane rezultate projekta, na osnovu čega je Lean Startup Hrvatska pristupila njegovoj razradi. Provedba aktivnosti isplanirana je u 4 definirane faze:  

 

1. Definicija koncepta, programa i potrebnih uvjeta za dva online Hackathon natjecanja te izrada kriterija za dodjelu nagrade. 

Prva faza u sklopu koje je razrađen strateški plan postizanja očekivanih rezultata kroz format hackathona odvio se u dva kruga s javnim glasovanjem. U ovoj fazi osmišljen je koncept hackathon događanja imajući u vidu prethodna iskustva organizacije sličnih događanja i najbolje prakse. Posebna pozornost posvećena je vremenskom planu od prijava do finalnih rezultata i formatu dva kruga natjecanja s kvalifikacijama i finalnim natjecanjem imajući u vidu motivaciji sudionika, interakciji i iskustvo sudjelovanja u svim dijelovima od prijave do predaje završnog rješenja. Razrađen je sadržajni okvir i postupak mentoriranja te uvjeti i pravila sudjelovanja. Pročitajte više o organizaciji hackathona.

 

2. Izrada strategije i plana promocije za dva online Hackathona te upućivanje poziva na natjecanje prema ciljnim grupama i izrada plana za osiguranje pozitivne percepcije BizHack događanja. 

Nastavno na koncept razrađen je plan komunikacije koji je uključivao vizualni identitet i dizajn web stranice hackathona, komunikacijske kanale, plan razvoja sadržaja te plan i raspored objava. Komunikacijski plan pažljivo je usklađen s ciljevima i vremenskim tijekom projekta kako bi se osigurala realizacija željenih rezultata. 

BizHack event

3. Organizacija prvog online Hackathona, prikupljanje i suženje idejnih rješenja te organizacija drugog online Hackathona.

Uz detaljnu i dokumentiranu pripremu u prethodne dvije faze organizacija hackathona odrađena je prateći unaprijed definirane smjernice. U ovoj fazi najznačajnije aktivnosti odnosile su se na izbor i regrutiranje mentora, izradu sadržaja i provođenje plana promocije, odnosno prikupljanje prijava za sudjelovanje na hackathonu. 

 

4. Izrada finalnog izvještaja i završne napomene, posljednja faza projekta u kojoj su predstavljeni rezultati i izvršena je analiza uspješnosti projekta. 

Objediniti sve dojmove, statistike i medijske sadržaje bio je samo dio pripreme potrebne za izradu finalnog izvještaja. Osim predstavljanja rezultata klijentu, ovo je prilika i za organizacijski tim da izdvoji što je naučio i kako to primijeniti u budućim projektima. 

Definiranje izazova

Nakon što je Hrvatska gospodarska komora iznijela projekt i očekivane rezultate, započeli smo s definiranjem glavne teme hackathona i izazova. Osmislili smo tri problemska zadatka iz domene poduzetništva s ciljem stvaranja perspektivnije klime za razvoj poslovanja. Izazovi su definirani na temelju realnih poteškoća s kojima se hrvatsko poduzetništvo susreće.

Poduzetnički izazovi

Stoga su prilikom prijave, natjecatelji odabirali jedan poduzetnički izazov koji žele rješavati:

 

 • Kako povećati poduzetničku aktivnost i potaknuti veći broj ljudi na pokretanje vlastitog poslovanja u Hrvatskoj? Kako unaprijediti administrativne postupke kod osnivanja i vođenja poduzeća za poduzetnike početnike?

O tome kako povećati poduzetničku aktivnost možete pročitati u uvodnom članku U Hrvatskoj se za poduzetništvo odlučuje tek svaki 12. građanin, možemo li to kao digitalna zajednica promijeniti? na Netokraciji.

 

 • Kako unaprijediti administrativne postupke kod osnivanja i vođenja poduzeća za poduzetnike početnike?

Neke od ideja možete pronaći u članku Mogu li AI, blockchain i IoT spasiti hrvatske poduzetnike od administracije? na Netokraciji. 

 

 • Kako unaprijediti aktivnosti savjetovanja (edukacije i usmjeravanja) poduzetnika u svim fazama razvoja njihovog poslovanja?

BizHack event

 

Motivacija za rješavanje pojedinog izazova bile su razne, a često se radilo i o osobnom iskustvu kao u slučaju tima “Blank” u sastavu Fran Čudina, Ania Tuljak, Ante Bilić i Erik Matošević: 

Odabrali smo navedene izazove jer smo i na vlastitoj koži osjetili kako se novopečeni poduzetnici često suočavaju s problemom nedostatka kvalitetnih i provjerenih informacija prilikom pokretanja svog novog biznisa.”

Tim Blank 

 

Koncept BizHack Hackathona

Posebnost i izazov u realizaciji BizHack Hackathona bila su dva kruga natjecanja, kvalifikacijski hackathon iz kojeg je 6 projekata s najboljom ocjenom javnosti bilo pozvano u BizHack finale. Prijave na hackathon bile su otvorene za timove i pojedince stoga je bilo potrebno prije samog hackathona omogućiti prezentaciju predloženih ideja i formiranje timova. Sve aktivnosti hackathona bilo je potrebno organizirati i provesti online te smo s tom svrhom koristili nekoliko pomno odabranih alata.   

Za registraciju, formiranje timova i predaju rješenja hackathona koristili smo platformu Eventornado. Za povezivanje i komunikaciju koristili smo online platformu Slack unutar koje smo kreirali zasebne kanale po temama. Za održavanje zajedničkih predavanja, timskog rada i mentorskih sesija koristili smo Zoom video pozive.  

Za stručnu pomoć u pojedinim domenama i uspješnom prolasku kroz Hackathon osigurali smo najbolje stručnjake iz poznatih hrvatskih tvrtki, poput Infobipa, Rimac Automobili, RBA, Microsoft i A1 u ulozi mentora, ali i iskusne startup poduzetnike u ulozi trenera. 

 

Treneri

Svaki BizHack tim imao je trenera, iskusnog startup poduzetnika koji su pratili cijeli razvoj rješenja i pružali podršku timovima kroz hackathon. Treneri s iskustvom u razvoju ideja u ranoj fazi znali su na koje prepreke nailazi tim i kako im pomoći da budu učinkovitiji. 

Treneri su s timovima imali dvije sesije dnevno prema unaprijed definiranom rasporedu. Te sesije su bile zakazane prije ključnih dijelova hackathona u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kako bi treneri provjerili status napretka tima i pružili savjete za nastavak. Osim savjetovanja treneri su imali i evaluacijsku ulogu. Svaki trener vodio je bilješke i evidenciju o napretku tima za koji je bio zadužen iz kojih su svi drugi treneri mogli saznati više informacija tijekom ocjenjivanja. 

BizHack treneri

S lijeva na desno: Helena Habdija, Impact Hub Zagreb; Luka Sučić, Meta Change Capital; Dora Zane, IdeaHackers.nl; Ivor Bihar, Mediatoolkit; Bruno Pešec, Pesec Global; Miro Hegedić, Lean Startup Hrvatska; Hermes A. N. Arriaga Sierra,Impact Hub Zagreb; Filip Stipančić, Lean Startup Hrvatska; Dario Zorić, Riječka razvojna agencija Porin

 

Mentori

Stručnjaci iz područja relevantnih za razvoj rješenja kao što je financiranje, istraživanje tržišta, marketing i komunikacije, AI, informacijska i telekomunikacijska infrastruktura, gamification korisničkog iskustva, blockchain, razvoj softwera i slično:

 • Ivan Josipović, Invera Equity Partners
 • Marin Mrša, Peekator
 • Muamer Mujević, Iconis 
 • Anela Husković, Microsoft
 • Boris Gotovac, A1
 • Deana Banić Križaj, Nanobit
 • Emir  Džanić, Funifier Inc
 • Luka Lovošević, Microsoft
 • Luka Sučić, Meta Change Capital
 • Inge Vinković, Rimac Automobili
 • Tereza Jurić, Infobip
 • Višnja Željeznjak, Logit
 • Željko Švedić, Gembox & TestDome
 • Fran Vukina, Vukina & Partneri  
 • Sonja Borić, Vukina & Partneri  
 • Mislav Vukina, Vukina & Partneri

Mentori su timovima bili dostupni u točno definirano vrijeme, svaki mentor ponudio je između dva i četiri termina u trajanju od 30 minuta koje su timovi mogli rezervirati unaprijed.    

Bilo je vrlo naporno, ali vrlo poučno. Mentori i treneri su bili super, intenzivno smo radili na zadacima da isporučimo zadano na vrijeme te se pri tome dobro zabavili.

Pero Jaman, Tomislav Galba i Marin Gace, WiP

 

Osim mentorskih i trenerskih sesija timove je trebalo informirati o ključnim terminima i zadacima te educirati iz područja potrebnih za razvoj i predaju finalnih rješenja. U tu svrhu organizirali smo dvije vrste predavanja – ona informativna i ona edukacijska, a više o tome u sljedećem odlomku.  

 

Program i sadržaj BizHack Hackathona

BizHack Hackathon kvalifikacije odvijale su se u obliku 48-satnog natjecanja u sklopu kojeg su sudionici aktivno radili na razvoju svojih rješenja.  BizHack finale trajalo je 24 sata te su sudionici uglavnom radili na unapređenju postojećih rješenja i njihove prezentacije. Uz ograničenja koja su nametnuta online formatom događanja bilo je potrebno realizirati intenzivan i dinamičan program koji će motivirati sudionike da ustraju u razvoju rješenja, ali i potaknuti umrežavanja natjecatelja međusobno i s iskusnim poduzetnicima. Više o organizaciji i izradi programa inovacijskog događanja pročitajte u članku Kako izraditi program inovacijskog događanja?.

Timeline

Tijekom kvalifikacijskog BizHack Hackathon dijela, natjecatelji su dobili upute i objašnjenja izazova te su se odmah primili posla i krenuli s razradom rješenja. Ključne informacije i linkovi na resurse svima su bili dostupni na “Oglasnoj ploči” hackathona kako bismo osigurali dostupnost informacija. Neposrednu komunikaciju na Slacku moderirali su članovi organizacijskog tima.

Sudjelovali su svi zainteresirani natjecatelji koji su prethodno registrirali i oformili tim. Natjecateljima su na raspolaganju stajali i mentori s kojima su se timovi, ovisno o području stručnosti, mogli savjetovati u za to predviđeno vrijeme. Osim mentoriranja, bitna programska komponenta su i “How to” predavanja tijekom dana koja su pružala bitne informacije i znanje kako pristupiti fazama hackathona.

Predaja konačnog rješenja

Kao konačno rješenje kvalifikacijskog hackathona timovi su trebali predati:

 • sažetak rješenja, 
 • video pitch u trajanju do 2 minute i 
 • materijal koji demonstrira rješenje.

Svi predani materijali bili su javno dostupni u svrhu glasovanja.

Na početku BizHack finala natjecateljima je pojašnjen daljnji tijek i očekivanja hackathona. Finalisti su i dalje usavršavali svoja rješenja i to uglavnom kroz prezentaciju i poslovni model, a treneri su pratili njihov razvitak. Kako bi se natjecatelji što kvalitetnije pripremili za završni pitch, održali smo predavanja na temu Poslovni model i platno poslovnog modela’ te Kako pripremiti završni pitch?’

 

Finalisti su trebali predati pitch prezentaciju, platno poslovnog modela i materijal koji demonstrira rješenje koje je na kraju ocijenio stručni žiri u sastavu:

 • Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, MBA; Direktor i suosnivač, Novamina d.o.o.
 • Gordan Pešić, Voditelj razvoja poslovanja u tvrtki DOK-ING
 • Nikolina Udovičić, voditeljica odjela Centra za inovacije i EU projekte
 • Saša-Ivan Vrdoljak, Direktor -Alcina d.o.o.
 • dr.sc. Edin Kočo, Co-founder & Head of Hardware Development Gideon Brothers

 

Nagradni fond

Kriteriji prema kojima je žiri bodovao rješenja i pitch od 3 minute uključivali su:

 1. Potencijal da se riješi zadani izazov
 2. Poslovni potencijal
 3. Izvodljivost rješenja
 4. Kvaliteta finalne prezentacije

 

 

 

 

Za kraj je samo preostalo proglasiti pobjednička rješenja, a najuspješniji je bio tim WebLAB i njihovo rješenje za administrativne poteškoće poduzetnika – eLimun.

Poruka za buduće hackere je ako imate znanje ili dobru ideju, a ne iskoristite je, isto je kao da imate limun od kojeg niste napravili limunadu. Kao što govori i naš slogan: “Dajte nam Vaš limun, Napravit ćemo Vam limunadu!”

Dejan Grepo i Milan Grepo,WebLAB – eLIMUN

 


Ukoliko trebate pomoć u organizaciji hackathona ili drugih inovacijskih događanja, obratite nam se putem kontaktnog obrasca!


Rezultati BizHack Hackathona

S krajnjim rezultatima projekta smo iznimno zadovoljni te možemo istaknuti 80 prijavljenih sudionika i 25 timova. Konačno rješenje izazova je predalo 9 timova, a nakon glasanja, u finale je ušlo 6 timova. Kako bi osigurali i stručnu stranu projekta, angažirali smo više od 20 uspješnih poduzetnika iz hrvatski tvrtki. Osim velikog broja sudionika, u projekt smo uključili i 1156 osoba koji su svojim glasom podržali jedan od kvalificiranih timova.

Najuspješniji tim bio je WebLAB koji je sa sobom odnio prvo mjesto i 20.000 kuna. Drugo mjesto i nagradu od 10.000 kuna osvojio je tim Blank, dok je treće mjesto i 5.000 kuna osvojio tim WiP.

Posljednje, ali ne i manje važno, zabilježili smo veliki angažman na društvenim mrežama. Istaknut ćemo 185,194 impresija na društvenim mrežama poput Facebooka i LinkedIna te 3500 posjeta na web stranici projekta.

BizHack rezultati

 

I za kraj, odlučili smo s vama podijeliti dojmove organizatora:

Kada smo (HGK), u sklopu projekta Promocija poduzetništva, predložili hackathon nadmetanje kao jednu od aktivnosti provedbe projekta, nismo mogli niti zamisliti da će on biti proveden na ovako visokoj razini profesionalnosti u izvedbi kakvu je osigurao tim Lean Startup Hrvatska. Moram priznati da smo prilikom predlaganja hackathon aktivnosti u sklopu projekta Promocija poduzetništva bili pomalo sumnjičavi u njegovu izvedbu jer se radilo o odmaku od tradicionalnih alata u području poduzetništva na hrvatskom tržištu, za koji ni sami nismo znali hoće li imati uspjeha i kako ga točno provesti, ali smo odlučili riskirati i krenuti s realizacijom. Kada se tome pridoda provedba hackathon-a online, izazov je bio znatno veći. Međutim, iznimno dobra i profesionalna organizacija događanja te dobro i strukturirano vođen proces samoga događanja rezultirali su iznenađujuće velikim interesom za sudjelovanje i hvale vrijednim idejama sudionika koje će sigurno naći primjenu u hrvatskom gospodarstvu. A rizik s nečim „novim“ i „drugačijim“ se na kraju pokazao isplativim.

Mr. sc. Danijela Ćenan

Direktorica Centra za inovacije i EU projekte

Kategorije
Najnovije objave