Društvene igre u školstvu kao poticaj kreativnosti i angažmana učenika

Školski dani obično su zapamćeni po teškim torbama i tradicionalnom pristupu, ex cathedra predavanjima. Iako bi učenje trebalo biti cjeloživotna igra koja omogućava dinamičan razvoj društva formalno obrazovanje rijetko ima zabavni segment koji bi dodatno potaknuo angažman i kreativnost kod učenika.

Navedeni problem kao i poduzetničku ideju koja ga rješava istaknuli su Ivan Cerovac i Ena Dunatov u sklopu “Startup Opatija 2023” programa u organizaciji poduzetničkog inkubatora HUBBAZIA – Centra za inovacije u turizmu. 

Društvene igre u školstvu

Ivan i Ena uvidjeli su da sve veći broj nastavnika entuzijastično nastoji unaprijediti svoj rad s učenicima i u nastavni proces uključiti nove i drugačije materijale koji će privući pozornost djece i mladih te omogućiti nove načine učenja. Društvene igre odnosno gamifikaciju nastavnog sadržaja sve češće preporučuju i državne agencije koje se bave odgojem i obrazovanjem.

Tim je kroz suradnju s brojnim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama uočio kako koriste postojeće društvene igre kako bi unaprijedili rad no oni nisu izvorno kreirani za korištenje u nastavnom procesu što ograničava rezultate.

Potaknuti ovim spoznajama, potvrdili smo ih dodatnim proučavanjem ponude materijala koje nude izdavačke kuće koje se bave udžbenicima i nastavnim materijalima ili pak izdavači stolnih društvenih igara, a odradili smo i ciljane razgovore s potencijalnim korisnicima koji su potvrdili naše izvorne pretpostavke.”, istaknuo je Ivan.

Poduzetnička ideja tima Ivana Cerovca i Ene Dunatov u školske klupe uvela bi edukativne društvene igre kreirane u suradnji s nastavnicima, odgajateljima ili mentorima te bi predstavljale značajnu ulogu u edukativnom procesu.

Edukativne društvene igre u školstvu bi bile prilagođene za korištenje u formalnom sustavu obrazovanja, u srednjim školama te bi tematski bile usmjerene na promicanje svijesti i važnosti, metodama, prednostima i manama neformalne političke participacije. Prilikom izrade igara koristila bi se suvremena digitalna tehnologija bazirana na algoritmima umjetne inteligencije koja bi se kombinirala s tradicionalnijim metodama istraživanja potreba tržišta.

Razvoj poduzetničke ideje u inkubacijskom programu

Inkubacijski program “Startup Opatija 2023” Ivanu i njegovom timu omogućio je bolji uvid u procese razvoja poduzetničke ideje, od njezinog začetka do realizacije dok su kroz konzultacije sa stručnjacima jednostavnije formulirali, razradili, ali i prezentirali svoju poduzetničku ideju.

“Ipak, ključna spoznaja bila je važnost usmjerenosti ideje na potrebe tržišta – da bi poduzetnička ideja prešla iz svijeta ideja u svijet prakse, potrebno je prilagoditi je i osposobiti da kvalitetno rješava postojeće (bitne) probleme koje budući korisnici imaju, te osigurati da budući korisnici prepoznaju da proizvod koji je proizašao iz te ideje stvarno rješava njihove probleme”, dodao je Ivan.

Iako je riječ o razvoju poduzetničke ideje te još nije startup uspostavljen, program je pružio potrebna znanja i kompetencije za njezin razvoj, ali i buduće pokretanje startupa.

Jasna je slika kako točno izgleda proces izrade i razrade poduzetničke ideje. Kroz vizualno prikazane stadije ovog procesa, mogli smo steći dojam kako ranije faze oblikovanja poduzetničke ideje utječu na kasnije, važnost praćenja kontinuiteta razvoja ideje i kako neki elementi poduzetničke ideje, čak i kad nam se čine izvrsnima, inovativnima i inspirativnima, trebaju biti primjereno uklopljeni u cjelinu i opravdani odgovaranjem na probleme i nedostatke tržišta da bi ih se isplatilo dalje razvijati”

Ivan je istaknuo i važnost tima koji je malen i sastoji se od svega dvije osobe no naglašava da su uloge unutar tima veoma jasno podijeljene na sadržajno – kreativni i produkcijsko – marketinški dio čime se osigurava fluidan rad bez značajnijih problema.

Pratimo i dalje ovu inovativnu poduzetničku ideju za koju vjerujemo kako će mlađim generacijama osigurati drugačije, zanimljivije i zabavnije školovanje.

Program “Startup Opatija 2023” u organizaciji poduzetničkog inkubatora HUBBAZIA – Centar za inovacije u turizmu završilo je čak šest inovativnih timova te  bio usmjeren na praktično iskustvo, pružajući polaznicima uvide u ključne aspekte pokretanja i upravljanja startupom. Sudionici su imali priliku upoznati se s analizom tržišnih prilika, razvojem korisnika, validacijom ideja, izradom minimalno održivog proizvoda (MVP), razvojem poslovnih modela i tehnikama prezentiranja. Ovaj pristup omogućio je praktično iskustvo razvoja ideja u realnom okruženju, što je od velike koristi sudionicima.

Smion je s ponosom bio dio ovog projekta gdje smo kroz seriju edukativnih sesija i mentorske podrške, omogućili sudionicima da steknu dragocjena znanja i vještine neophodne za razvoj i rast njihovih poslovnih ideja. 

Pročitajte iskustvo na programu Startup Opatija 2023 tima koji sje predstavio Igraonu, platformu za psihološku pomoć djeci i roditeljima.