Priče o uspjehu

Istražite našu kolekciju priča o uspjehu organizacija, startupa i poduzetnika koji su sudjelovali u našim programima. Ove priče ističu njihova putovanja i postignuća, prikazujući utjecaj koji su na njihove poslove imali naši programi.

Get Started in Health Innovation

Naziv: Get Started in Health Innovation

Kategorija: Startup Edukacija, Startup Inovacije, Inovacije u Zdravstvu, Predinkubacija

Naručitelj/Klijent: EIT Health

Društveni/Pozitivni utjecaj: Program “Get Started in Health Innovation” ima značajan

Pročitajte više »